Thursday, January 21, 2010

TRIBAL ORDER NO. 1 OF 2009

TRIBONG PANDUMALAHANG GOBYERNO SA MINDANAO
OFFICE OF THE TRIBAL GOVERNOR IN MINDANAO

TRIBAL ORDER # 01 SERIES OF 2009Sa tanang Lumad, Baylan, Datu ug Bae

sa tibook Mindanao nga anaa pa sa pagsubay sa Kalindaan Ha Gapa ug Batasan na Pusaka , maayong Adlaw kaninyong tanan. Ang Opisina sa Gobernador sa Tribo sa Mindanao naga-awhag sa tanang Lumad nga anaa pa sa Karaang Tulumanon pinaagi sa Sukod, sa Alamatan, Timbangan ug Sukdanan sa atong mga Apohan nga:

Kinahanglan:
1. Magakat-on sa kanunay sa mga Batasan, Tulumanon, Kinaiya sa mga Katigulangan nga gipanunod pa nato sa atong mga kaapo-apohan.
2. Maga-amping ug maga tuman sa mga Tulumanon nga gibilin aron malikay sa mga kastigo ug katalagman nga nagakuyanap karon sa tibook kalibutan. Pagpangapog ug paghalad sa mga panahon , adlaw ug petsa nga itakda sa usa ka Baylan.
3. Nga karong tuiga ang tagsa-tagsa ka tribo sa Mindanao nga wala pa makapabarog ug mga Balay Dawatan, Balay Ganggaban, Balay Ompongan mas maayo nga maghugpong ug maghisgot pinaagi sa ilang naandang Batasan kung unsaon nga makapahimo sila ani nga mga Balay Dawatan nga kung asa kini mamahimong tigumanan sa mga Baylan, Datu ug Bae ug kasak-an unya panahon anaay mga katiguman.
4. Labaw sa tanan ilahi ang Balay Hukmanan o Tribal Court kung asa diha pagahukman ang mga nagkadaiyang kaso sa mga Lumad ug Dumagat aron unsa man nga mga kaso, problema nga nahiagom sa mga Nitibo anaay kasak-an. Magdiliga ug mga Manhuhukom, Manhuhusay nga haom sa Timbangan ug Gantangan sa mga Diwata aron dili masipyat sa mga Hukuman.Magdiliga ug mga Manlilista nga maoy tig-sulat sa mga Hukuman nga mahitabo.
5. Magdiliga ug Mangangapog, mga Sinangbayan ug Binatonan, mga Taga-Ulaging, Taga Limbay aron makahaom sa Gahum sa mga Lunsay nga Diwata, kay mao kini nga naglisod ang kahimtang sa mga Lumad kay wala nay kanunay na magtawag sa mga Nanangonon ug Ulagingon.
6. Karon ipaila na ang mga Baylan sa tagsa-tagsa nga tribo ug kinahanglan ang kada Baylan anaay iyang In-lista aron sa karon ug unya maisulat ang mga mensahe nga gikan sa mga Katumanuran og Kadiwatahan.
7. Magtinabangay ang kada tribo ug mag-inambitay sa ilang mga kinaadman aron makapabaro sa maong mga kinahanglanon aron molambo.
8. Ug ang Gobernador magasuroy sa tagsa-tagsa ka tribo paglantaw kung anaa bay natuman o wala.

Kini nga ORDER ipahibalo sa tanang Lumad sa Mindanao nga anaa pa sa mao nga mga tulumanon pinaagi sa mga sibyaan sa Radyo, hatagan ug kopya ang mga Municipal Tribal Chieftain, Barangay Captain, Municipal Mayors, Governors, ug lain pang mga Line Agencies sa Gobyerno aron matabangan ang mga Lumad sa pagpabarog niani nga mga edipisyo.Kini anagayn na suportahan kay mao kini ang mga lakda nga anaa sa Republic Act 8371 o Indigenous Peoples Rights Act of 1997 – Mga Katungod sa mga Lumad. Ginapatuman karong petsa 6 sa Hunyo 2009.
GIPATUMAN NI:

GOV. HIGYAWAN NA HOLAG-AYAN
Tribal Governor

No comments:

Post a Comment