Posts

Showing posts from March, 2011

MENSAHE SA MGA DIWATA

MENSAHE SA DIWATA PINAAGI SA PAG ULAGING NIADTONG OKTUBRE 26, 2007
ANG MENSAHERO NAGPAILA SA NGALAN NA DIWATA NGA TIG ABAN NA KATIBOOKAN
Ang iyang mensahe mao ang ngalan na mohayag sa kinatibuk-ang pagpadayag. Mihilak siya tungod kay dugay na silang nagpaabot ug nangita na ang iyang mga Apo magkahugpong na ug magkahiusa ug karon pa kini nabuhat. Nagpasalamat siya ug dako kay nakita na niya ang iyang mga apo nahugpong na karon nga nag gunit sa mga tulumanon nga gibilin. Ang iyang gusto OO o Dili. Motuman o Dili Motuman. kadtong motuman magpadayon sa pagtuman kadtong dili motuman pasagdahi sila, ayaw sila pugsa apan pahayagi lamang aron iulang masabtan. Wala may laing moabot na SARIMBAR (spaceship) tungod kay ang sarimbar nga gipaabot ninyuo dugay nang gipakulob. Ang Sarimbar sa kaluwasan mao ang inyong pagtoo ug pagtuman sa Kalindaan ha Gapa Batasan na Pusaka.
Niining tuig 2007, dunay unyong madungog na nagkalainlaing trahedya apan layo pa kini kaninyo.
Sa 2008, ang mg…